Browse By

Výveska

Výveska je kresťanský portál podujatí, ktorý už niekoľko rokov prináša informácie kresťanských podujatiach – pravidelne informuje o festivaloch, koncertoch, púťach, seminároch, prednáškach, duchovných cvičeniach, duchovných obnovách, litergických sláveniach, chválach a mnohých ďalších podujaciach pre kresťanov.